BALUL BOBOCILOR SANITARI 2018!!

Vă așteptăm la distracție, BOBOCI SANITARI!!...și nu numai!!

Când: 23 noiembrie, de la ora 20:00

Unde: Restaurantul ELITE

 

REZULTATE ADMITERE 2018

Multumim tuturor celor care si-au aratat interesul pentru unitatea noastra de invatamant. Le uram bine ati venit celor care au reusit sa treaca examenele iar celor care nu au avut succes le dorim rezultate mai bune si reusite in urmatoarele sesiuni!!

Rezultate Asistent Medical Generalist

Rezultate Asistent Medical Farmacie

OFERTA EDUCATIONALA PENTRU ANUL 2018-2019

• Specializarea: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
• Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
– 5 clase -140 – locuri fara taxa scolara
• Nivelul: 5
• Forma de învăţământ: la zi
• Durata studiilor: 3 ani
Oportunităţi de inserţie pe piaţa muncii: cadru medical în reţeaua sanitară de stat şi particulară, clinici, laboratoare, specializare în obstetrică - ginecologie, chirurgie, interne, pediatrie, ATI, paramedici, etc.
La specializarea ASISTENT MEDICAL GENERALIST se primesc absolvenţi de liceu cu sau fără Diplomă de Bacalaureat;
• Specializarea: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
– 3 clase- 84 de locuri fara taxa scolara
• Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
• Calificarea profesională: Asistent Medical de Farmacie
• Nivelul: 5
• Forma de învăţământ: la zi
• Durata studiilor: 3 ani
Oportunităţi de inserţie pe piaţa muncii: titular de punct farmaceutic, coordonator activitate producţie sau desfacere a produselor medicamentoase în farmacii cu circuit închis şi deschis, operator până la şef de depozit de produse farmaceutice;
La specializarea ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE se primesc absolvenţi de liceu cu sau fără Diploma de Bacalaureat;

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII - ÎNMATRICULĂRII
 Diploma de Bacalaureat-copie legalizata (sau adeverinţă/certificat de absolvire a liceului copie );
 Foaia matricola liceu–copie legalizata;
 Copie după certificatul de naştere şi căsătorie (dacă este cazul)
 Copie după CI/BI;
 Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului si ca nu este in evidenta cu boli pshice si neurologice;
 Cerere de înscriere de la secretariatul şcolii;
 Dosar plic de carton.

CALENDAR INSCRIERE:
23.07.2018 - 03.08.2018 (de luni până vineri, 9:00-14:00) - Înscriere candidați (la sediul Scolii Postliceale Sanitare, Str. Dorobanti Nr. 30)
28.08.2018 intervalul 9:00-12:00 - Susținerea probei scrise
28.08.2018 până la ora 20:00 - Afișarea rezultatelor
29.08.2018 intervalul 10:00-13:00 - Depunere contestații
29.08.2018 până la ora 18:00 - Rezolvarea contestațiilor
30.08.2018 intervalul 10:00-16:00 - Afișarea rezultatelor finale

Pentru mai multe detalii și informații puteți descărca documentele atașate:

  1. Oferta educațională
  2. Metodologie admitere
  3. Tematică asistenți medicali generaliști
  4. Tematică asistenți medicali de farmacie

Școala Postliceală Sanitară, prin specializările existente şi de perspectivă, se adresează pregătirii postliceale a elevilor - în vederea unei optime încadrări a acestora în viata socio - profesională. Prin întreaga activitate a şcolii ne asumăm datoria şi responsabilitatea specializării tinerilor pentru realitatea economică şi socială a timpului nostru. Şcoala dispune la aceasta oră de un complex de resurse materiale şi umane care asigură din toate punctele de vedere condiţiile necesare unui nivel optim de instruire teoretică şi aplicativă. Pe tot parcursul dezvoltării unităţii noastre de învăţământ am avut ca prioritate, asigurarea personalului didactic competent şi a bazei materiale necesare atingerii obiectivelor legate de instruirea teoretică şi practică, precum şi a formării profesionale permanent corelate cu nevoile reale ale pieţei muncii interne şi externe. Personalul şcolii este reprezentat de cadre didactice și medicale cu experiență profesională bogată, cu grade didactice și diverse specializări, fapt reflectat de rezultatele foarte bune ale absolvenţilor şcolii noastre.

 RESURSE UMANE

  1. Şcoala Postliceala Sanitara beneficiază de aportul unui număr de 62 cadre didactice, 2 cadre didactice auxiliare, 2 cadre nedidactice.
  2. Situatia cadrelor didactice privind definitivarea în învăţământ şi gradele didactice: - definitivat – 7 - gradul II – 1 - gradul I – 5 -doctorat-1

 BAZA MATERIALĂ şi RESURSELE FINANCIARE sunt proprii urmărindu -se gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare, dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.

 Resursele materiale constau în existenţa localului propriu cu 11 săli de clasă, dintre care 3 săli de demonstrație, un cabinet de informatică, un laborator de farmacie, biblioteca cu 1500 de volume, spații anexe ( cabinet director, secretariat, cancelarie, contabilitate, administrator).

 Baza materială, este în conformitate cu standardele naţionale de specialitate ceea ce permite un grad optim de educaţie teoretică şi instruire practică, aceasta din urma efectuându-se şi în instituţii de profil, farmacii şi puncte farmaceutice.

Contact

Ne puteti gasi in str. Dorobanti, nr. 30, Dr.Tr.Severin sau la telefon: 0252/314.338.

Citeste mai mult

Oferta Scolara 2018-2019

Aici gasiti oferta scolara pentru anul scolar 2018-2019. Va asteptam!!

Vezi oferta curenta

Articole

In aceasta zona puteti gasi articole de interes general si nu numai.

Mai multe