IMPORTANT - REZULTATE ADMIITERE!

In urma evaluarii lucrarilor scrise au fost admisi un numar de 135 candidati pe un numar de 140 de locuri la forma buget. Restul de 5 locuri neocupate se scot la concurs pentru sesiunea a doua organizata in data de 3 septembrie 2019 ora 8. Inscrierea pentru sesiunea a doua se organizeaza in perioada 29-30 august in intervalul orar 8.30-12, la secretariatul scolii. Lista rezultate!! 

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ cu sediul în DROBETA TURNU SEVERIN, str. Dorobanți nr.30, județul Mehedinți organizează concurs în baza HG 286/2011, modificat și completat de HG nr. 1027/2014 pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioada nedeterminată:

INFORMATICIAN 1AS
Condiții de participare: Studii superioare
Vechime în muncă minim: 9 ani în specialitate
Condiții speciale: experienta dovedita in aplicatiile MEN minim 5 ani.
Concursul se va desfășura în perioada 25 -26 IULIE 2019: proba scrisa 25 IULIE ora 10;proba practica 26 iulie, ora 9.
Dosarele de înscriere se depun in perioada 8- 12 IULIE 2019 ora 8 -14, la sediul ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE, din DROBETA TURNU SEVERIN, str. Dorobanți nr.30. Bibliografia și condițiile de participare se vor afișa la sediul instituției din DROBETA TURNU SEVERIN, str. Dorobanți nr.30.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0252/314338

Specializarea: ASISTENT MEDICAL GENERALIST -5 clase -140 – locuri fara taxa scolara

 • Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică 
 • Calificarea profesională: Asistent Medical Generalist
 • Nivelul: 5
 • Forma de învăţământ: la zi
 • Durata studiilor: 3 ani

Se primesc  absolvenţi de liceu cu sau fără Diploma de Bacalaureat. Detalii aici!

 Specializarea: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE – 3 clase- 84 de locuri fara taxa scolara

 • Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
 • Calificarea profesională: Asistent Medical de Farmacie
 • Nivelul: 5
 • Forma de învăţământ: la zi
 • Durata studiilor: 3 ani

Se primesc  absolvenţi de liceu cu sau fără Diploma de Bacalaureat. Detalii aici!

Specializarea: ASISTENT MEDICAL GENERALIST -5 clase -140 – locuri fara taxa scolara

 • Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică 
 • Calificarea profesională: Asistent Medical Generalist
 • Nivelul: 5
 • Forma de învăţământ: la zi
 • Durata studiilor: 3 ani

Se primesc  absolvenţi de liceu cu sau fără Diploma de Bacalaureat. Detalii aici!

 Specializarea: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE – 3 clase- 84 de locuri fara taxa scolara

 • Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
 • Calificarea profesională: Asistent Medical de Farmacie
 • Nivelul: 5
 • Forma de învăţământ: la zi
 • Durata studiilor: 3 ani

Se primesc  absolvenţi de liceu cu sau fără Diploma de Bacalaureat. Detalii aici!

Data limita/ perioada

Ora

Activitatea

15.07.2019 – 26.07.2019

800 – 1600

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

27.08.2019

900 - 1200

Susţinerea probei scrise

27.08.2019

până la 2000

Afişarea rezultatelor

28.08.2019

1000 - 1300

Depunerea contestaţiilor

28.08.2019

până la 1800

Rezolvarea contestaţiilor

29.08.2019

1000 - 1600

Afișarea rezultatelor finale


 

Școala Postliceală Sanitară, prin specializările existente şi de perspectivă, se adresează pregătirii postliceale a elevilor - în vederea unei optime încadrări a acestora în viata socio - profesională. Prin întreaga activitate a şcolii ne asumăm datoria şi responsabilitatea specializării tinerilor pentru realitatea economică şi socială a timpului nostru. Şcoala dispune la aceasta oră de un complex de resurse materiale şi umane care asigură din toate punctele de vedere condiţiile necesare unui nivel optim de instruire teoretică şi aplicativă. Pe tot parcursul dezvoltării unităţii noastre de învăţământ am avut ca prioritate, asigurarea personalului didactic competent şi a bazei materiale necesare atingerii obiectivelor legate de instruirea teoretică şi practică, precum şi a formării profesionale permanent corelate cu nevoile reale ale pieţei muncii interne şi externe. Personalul şcolii este reprezentat de cadre didactice și medicale cu experiență profesională bogată, cu grade didactice și diverse specializări, fapt reflectat de rezultatele foarte bune ale absolvenţilor şcolii noastre.

 RESURSE UMANE

 1. Şcoala Postliceala Sanitara beneficiază de aportul unui număr de 62 cadre didactice, 2 cadre didactice auxiliare, 2 cadre nedidactice.
 2. Situatia cadrelor didactice privind definitivarea în învăţământ şi gradele didactice: - definitivat – 7 - gradul II – 1 - gradul I – 5 -doctorat-1

 BAZA MATERIALĂ şi RESURSELE FINANCIARE sunt proprii urmărindu -se gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare, dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.

 Resursele materiale constau în existenţa localului propriu cu 11 săli de clasă, dintre care 3 săli de demonstrație, un cabinet de informatică, un laborator de farmacie, biblioteca cu 1500 de volume, spații anexe ( cabinet director, secretariat, cancelarie, contabilitate, administrator).

 Baza materială, este în conformitate cu standardele naţionale de specialitate ceea ce permite un grad optim de educaţie teoretică şi instruire practică, aceasta din urma efectuându-se şi în instituţii de profil, farmacii şi puncte farmaceutice.

Contact

Ne puteti gasi in str. Dorobanti, nr. 30, Dr.Tr.Severin sau la telefon: 0252/314.338.

Citeste mai mult

Oferta Scolara 2018-2019

Aici gasiti oferta scolara pentru anul scolar 2018-2019. Va asteptam!!

Vezi oferta curenta

Articole

In aceasta zona puteti gasi articole de interes general si nu numai.

Mai multe