Ofertă educațională 2019-2020

OFERTA EDUCATIONALA 2019-2020  - SPECIALIZĂRI PENTRU ANUL  ŞCOLAR 2019 -2020

Pentru oferta completă și metodologia accesați linkurile corespunzătoare:

° Ofertă educațională (format pdf)

° Metodologie de Admitere 2019-2020 (format pdf)

 

Specializarea: ASISTENT MEDICAL GENERALIST -5 clase -140 – locuri fara taxa scolara

  • Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
  • Calificarea profesională: Asistent Medical Generalist
  • Nivelul: 5
  • Forma de învăţământ: la zi
  • Durata studiilor: 3 ani

Se primesc  absolvenţi de liceu cu sau fără Diploma de Bacalaureat. Detalii aici!

 Specializarea: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE – 3 clase- 84 de locuri fara taxa scolara

  • Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
  • Calificarea profesională: Asistent Medical de Farmacie
  • Nivelul: 5
  • Forma de învăţământ: la zi
  • Durata studiilor: 3 ani

Se primesc  absolvenţi de liceu cu sau fără Diploma de Bacalaureat. Detalii aici!

 
Data limita/ perioada Ora Activitatea
15.07.2019 – 26.07.2019 800 – 1600 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
27.08.2019 900 - 1200 Susţinerea probei scrise
27.08.2019 până la 2000 Afişarea rezultatelor
28.08.2019 1000 - 1300 Depunerea contestaţiilor
28.08.2019 până la 1800 Rezolvarea contestaţiilor
29.08.2019 1000 - 1600 Afișarea rezultatelor finale