Ofertă educațională 2018-2019

• Specializarea: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
• Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
– 5 clase -140 – locuri fara taxa scolara
• Nivelul: 5
• Forma de învăţământ: la zi
• Durata studiilor: 3 ani
Oportunităţi de inserţie pe piaţa muncii: cadru medical în reţeaua sanitară de stat şi particulară, clinici, laboratoare, specializare în obstetrică – ginecologie, chirurgie, interne, pediatrie, ATI, paramedici, etc.
La specializarea ASISTENT MEDICAL GENERALIST se primesc absolvenţi de liceu cu sau fără Diplomă de Bacalaureat;
• Specializarea: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
– 3 clase- 84 de locuri fara taxa scolara
• Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
• Calificarea profesională: Asistent Medical de Farmacie
• Nivelul: 5
• Forma de învăţământ: la zi
• Durata studiilor: 3 ani
Oportunităţi de inserţie pe piaţa muncii: titular de punct farmaceutic, coordonator activitate producţie sau desfacere a produselor medicamentoase în farmacii cu circuit închis şi deschis, operator până la şef de depozit de produse farmaceutice;
La specializarea ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE se primesc absolvenţi de liceu cu sau fără Diploma de Bacalaureat;

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII – ÎNMATRICULĂRII
 Diploma de Bacalaureat-copie legalizata (sau adeverinţă/certificat de absolvire a liceului copie );
 Foaia matricola liceu–copie legalizata;
 Copie după certificatul de naştere şi căsătorie (dacă este cazul)
 Copie după CI/BI;
 Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului si ca nu este in evidenta cu boli pshice si neurologice;
 Cerere de înscriere de la secretariatul şcolii;
 Dosar plic de carton.

CALENDAR INSCRIERE:
23.07.2018 – 03.08.2018 (de luni până vineri, 9:00-14:00) – Înscriere candidați (la sediul Scolii Postliceale Sanitare, Str. Dorobanti Nr. 30)
28.08.2018 intervalul 9:00-12:00 – Susținerea probei scrise
28.08.2018 până la ora 20:00 – Afișarea rezultatelor
29.08.2018 intervalul 10:00-13:00 – Depunere contestații
29.08.2018 până la ora 18:00 – Rezolvarea contestațiilor
30.08.2018 intervalul 10:00-16:00 – Afișarea rezultatelor finale

Pentru mai multe detalii și informații puteți descărca documentele atașate:

  1. Oferta educațională
  2. Metodologie admitere
  3. Tematică asistenți medicali generaliști
  4. Tematică asistenți medicali de farmacie